Κανένας μόνος του στην κρίση. Η αλληλεγγύη, το όπλο μας!

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Πρόγραμμα λειτουργίας της Εργατικής Λέσχης

Το πρόγραμμα λειτουργίας της Εργατικής Λέσχης. Το πρόγραμμα θα αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που μπαίνουν κάθε φορά από τη Γενική Συνέλυση και περιλαμβάνει μόνο τις τακτικές δραστηριότητες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου